گردشگری روستای التپه؛ ضرورت - راهکارها و چالش ها

 برنامه­ریزی توسعه روستایی، با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، محیط زیستی، کالبدی، و نهادی و بر اساس درک واقع­بینانه از نیازهای روستاییان، مستلزم تغییر نگرش متولیان برنامه­ریزی و ساختارشکنی در رویکردهای سنتی است. گردشگری روستایی عبارت است از؛ فعالیت ها و گونه ها ی مختلف گردشگری در محیط های مختلف روستایی و پیرامون آنها که در بردارنده ارزش ها وآثار متفاوتی برای محیط زیست روستا ( طبیعی و انسانی) می باشد. گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخش های مهم فعالیت های اقتصادی محسوب می گردد. این فعالیت مهم اقتصادی از دیدگاه های مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. بعضی آن رابه عنوان بخشی از بازار گردشگری می شناسند و عده ای نیز آن را سیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می کنند. حال سؤال این است که گردشگری روستای التپه چه نقش و اثری در توسعه اقتصادی ساکنان روستا دارد؟ آیا ماهیت گردشگری، ایجاد اشتغال و درآمد، متنوع سازی اقتصاد، مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلی است. از آن جا که بخش اعظم مشکلات عقب ماندگی و توسعه نیافتگی روستایی،  به فقدان این صنعت برمی گردد. گردشگری با حل این مسائل و مشکلات می تواند به توسعه روستای التپه کمک کند. با وجودی که مدت هاست از بحث توسعه یافتگی می گذرد،  هنوز توسعه روستایی التپه با مسایل و چالش های متعددی مواجه است؛ زیرا که راهبردهای مدیران شهری بهشهر و خود ساکنان روستا در زمینه توسعه روستایی موفقیت آمیز نبوده و نتوانسته مسایلی همچون؛ اشتغال، بهداشت، و پایداری محیط زیست را تأمین کند، این مسئله باعث شده است که در طول زمان به خصوص در سال های اخیر و رشد و پیشرفت منطقه  گردشگری و تاریخی عباس آباد، بار دیگر توسعه روستای التپه مورد توجه قرار بگیرد. یکی از این راهبردهایی که اخیرا در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از این کشورها به اجرا در آمده است و نتایج مثبتی هم به همراه داشته، توسعه و گسترش گردشگری در نواحی روستایی است که در این میان روستای التپه با مجموعه  تاریخی - گردشگری عباس آباد دارای پتانسیل های لازم برای گردشگری می باشد. اگر موضوع گردشگری روستای التپه، این نگین درخشان بر روی بلندای بخش شرقی بهشهر، به نحوی مناسب برنامه ریزی و مدیریت شود می تواند خالق یک فرایند توسعه در جان و کالبد روستا و پایداری جوامع ساکن آن، در کلیه زیر شاخه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین خود صنعت گردشگری باشد. علی رغم این موضوع، گردشگری روستایی فعالیت بسیار پیچیده ای است که با بخش های دیگر جامعه و اقتصاد وجود مشترکی دارد؛ در نتیجه دارای آثار و پیامدهای مختلفی می باشد که می باید در فرایند برنامه ریزی تمامی جوانب آن مورد ملاحظه قرار بگیرد، تا از عوامل منفی جلوگیری شود و اثرات مثبت عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی با آن افزایش پیدا کند. گردشگری روستای التپه می تواند، دربرگیرنده زمینه‌های مختلف فعالیت‌های گردشگری مانند: سکونتگاه‌ها، رویدادها،جشنواره‌ها، ورزش و تفریح‌های مختلفی باشد،که در محیط روستا انجام می شود. با  توسعه فرایند گردشگری روستای التپه، اقتصاد روستایی که وابسته به زمین است می تواند منبع درآمد دیگری نیز داشته باشد. علاقه ساکنان روستا به آداب و رسوم و فرهنگ‌های محلی(پخت نان محلی، صنایع دستی و ..) و فرار از فشارهای زندگی صنعتی می تواند از جمله موارد توسعه گردشگری التپه به شمار آید. البته این فرایند به طور یقین با مشارکت و همکاری ساکنان روستا، دهیاری، شورای اسلامی روستا، تشکل ها و انجمن های فعال در روستا برای فعالیت گردشگری التپه،  افزایش آگاهی‌های زیست ‌محیطی، افزایش تعداد گردشگران و گسترش حمل و نقل و ارتباطات از، عوامل توسعه گردشگری التپه است.

 

 اگرعمری بود و زمان یاری ام کرد، بخش دوم موضوع گردشگری را به موضوع عباس آباد خواهم پرداخت.

بدرود....

/ 0 نظر / 15 بازدید